Door stress maken we vermijdbare fouten

social business sociaal intranet enterprise social media

Voortdurende stress zorgt ervoor dat slimme mensen domme dingen doen! Ook voortdurende low level stress is slecht voor ons.

Allereerst even een definitie van de stress waarover we spreken: We hebben het in dit artikel over negatieve stress. Dus niet de opwinding die je voelt vlak voordat je iets gaat doen wat je heel leuk of spannend vindt. Evenmin hebben we het over een realistische deadline die totdat geleverd is een doorlooptijd oplegt. Even de ‘beuk’ erin en de mouwen opstropen is soms zelfs goed.Verder doet de vraag of er sprake is van extreme stress of lichte stress niet ter zake: allebei is namelijk slecht.

Waarom richten onze trainingen zich ook op het veranderen van een attitude en niet uitsluitend taakmanagement op het werk? Dat komt doordat we niet deelbaar zijn in twee mensen: een werk- en thuismens. We nemen namelijk onze stress van thuis mee naar het werk en we nemen de stress op de werkvloer mee naar huis. Het is dus zaak om een life style te ontwikkelen die erop gericht is dat zowel in de privésfeer als op het werk het beste uit ons mensen wordt gehaald en stress zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Naast en goede balans tussen werk en privéleven is het dus ook belangrijk om privé de zaakjes goed op orde te hebben.

Continue stress, zelfs in lichte mate, kan tot grote negatieve gevolgen leiden. Het is belangrijk dat we voldoende tijd hebben om tot onszelf te komen en te ontspannen. Dingen doen waarbij we even niet in dienst zijn van een ander maar van onszelf is goed voor ons. Een tekort aan ontspanning keert zich namelijk tegen ons. Wanneer we dus zeggen dat men ook vrije tijd werkelijk moet inplannen is dat niet een loze uitspraak. Vrije tijd inplannen en daadwerkelijk vrij zijn moeten we dan ook als een echte taak beschouwen en een heel hoge prioriteit toekennen!

Ons brein gaat door stress steeds slechter functioneren: we kunnen ons moeilijker concentreren; we zijn minder creatief; ons abstractie- en analysevermogen wordt gereduceerd; we raken het overzicht kwijt; logisch en rationeel denken wordt steeds moeilijker en we hebben grote moeite om tegenstellingen op te heffen. Allemaal vaardigheden die belangrijk zijn in een samenleving waar spierballen minder tellen en kenniswerk steeds meer gemeengoed is. (1)

Dit kan ertoe leiden dat we verkeerde beslissingen nemen, fouten maken en vergissingen begaan. We hebben het dan niet over fouten die we kunnen verbeteren en waar we van kunnen leren. Nee, we spreken dan over het maken van domme fouten!

Het is dus zaak dat mensen leren om zonder continue stress een productief leven te leiden (let op: ik zeg dus nadrukkelijk leven. Leven is werk + privé!) waarbij ze het beste uit zichzelf en hun tijd halen en voldoende ontspannen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat leidinggevenden hiermee rekening houden. Daarmee zeg ik niet dat de werkvloer moet transformeren tot een country club! Wanneer we het beste uit mensen willen halen dat zullen we rekening moeten houden met het feit dat we steeds meer een appèl doen op het brein en steeds minder op de spierballen van onze medewerkers. Zeker in een tijd van Het Nieuwe Werken zal meer aandacht moeten worden besteed aan het gegeven dat medewerkers zichzelf goed kunnen managen én dat hun leidinggevende dat ook ondersteunt en respecteert.

(1) Bron: Brain Abuse. Auteur Prof. Dr. Theo Compernolle, professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Visiting professor aan de Vlerick School for Management