085 - 002 02 02

Keuzeproces: niet kiezen is een foute keuze

Vertraging in het keuzeproces is vertraging van succes

Een kenmerk van mensen die succesvol zijn is dat ze koersvast en besluitvaardig zijn en een keuzeproces bij hen snel verloopt. Het komt zeker voor dat ze ook verkeerde keuzes maken maar in ieder geval maken ze niet de keuze om niet te kiezen. Niet kiezen leidt namelijk tot vertraging.

Als we doelmatig, lean en/of duurzaam willen zijn is het zaak dat verspilling van middelen tegen wordt gegaan. Dat geldt ook voor verspilling van tijd (en dus kosten voor arbeid). Mensen en organisaties doen er dus verstandig aan zich een gedecideerde attitude eigen te maken.

Op individueel niveau kenmerkt een gedecideerde attitude zich in mijn optiek door drie belangrijke eigenschappen:

• Een weloverwogen keuze is gebaseerd op een doorleefd en concreet besef van het gewenste eindresultaat of situatie waarin men zich wilt bevinden. Er moet immers sprake zijn van een grondslag waar men een keuze op baseert.

• Eenmaal gekozen betekent ook dat men voor de volle 100% achter deze keuze staat en dus ook de ingezette koers met het nodige doorzettingsvermogen vasthoudt. Het keuzeproces wordt niet over gedaan! Het is een open deur: wanneer niet wordt doorgezet is er ook sprake van verspilling van tijd en inspanning. Alle moeite is dan immers voor niets geweest.

• Deze houding vindt zijn toepassing niet alleen op de werkvloer maar strekt zich ook uit over het privéleven. Waarom zou je talmen in je privéleven als je er meer uit kunt halen door besluitvaardig te zijn? Ik kan geen goede reden bedenken.

keuzeproces

Vertraging in het keuzeproces is vertraging van succes

Een kenmerk van mensen die succesvol zijn is dat ze koersvast en besluitvaardig zijn en een keuzeproces bij hen snel verloopt. Het komt zeker voor dat ze ook verkeerde keuzes maken maar in ieder geval maken ze niet de keuze om niet te kiezen. Niet kiezen leidt namelijk tot vertraging.

Als we doelmatig, lean en/of duurzaam willen zijn is het zaak dat verspilling van middelen tegen wordt gegaan. Dat geldt ook voor verspilling van tijd (en dus kosten voor arbeid). Mensen en organisaties doen er dus verstandig aan zich een gedecideerde attitude eigen te maken.

Op individueel niveau kenmerkt een gedecideerde attitude zich in mijn optiek door drie belangrijke eigenschappen:

• Een weloverwogen keuze is gebaseerd op een doorleefd en concreet besef van het gewenste eindresultaat of situatie waarin men zich wilt bevinden. Er moet immers sprake zijn van een grondslag waar men een keuze op baseert.

• Eenmaal gekozen betekent ook dat men voor de volle 100% achter deze keuze staat en dus ook de ingezette koers met het nodige doorzettingsvermogen vasthoudt. Het keuzeproces wordt niet over gedaan! Het is een open deur: wanneer niet wordt doorgezet is er ook sprake van verspilling van tijd en inspanning. Alle moeite is dan immers voor niets geweest.

• Deze houding vindt zijn toepassing niet alleen op de werkvloer maar strekt zich ook uit over het privéleven. Waarom zou je talmen in je privéleven als je er meer uit kunt halen door besluitvaardig te zijn? Ik kan geen goede reden bedenken.

Hoe meer mogelijkheden, hoe lastiger het keuzeproces

Een belangrijke les die we kunnen leren uit marketingresearch is dat wanneer er in het keuzeproces te veel opties worden geboden er uiteindelijk minder wordt verkocht. Het achterliggende mechanisme is simpel: het is eenvoudiger om te kiezen uit bijvoorbeeld drie opties dan uit honderd. Wanneer het keuzeproces ingewikkeld wordt gemaakt is de kans namelijk groter dat de consument opgeeft.

Wanneer we het hebben over de vormgeving van ons dagelijks leven en onze manier van werken is hetzelfde aan de hand: wanneer teveel opties worden aangeboden wordt het lastiger om keuzes te maken. Het verschijnsel dat optreedt is dat de kans op opgegeven veel groter wordt: we maken dan geen keuze.

Vandaag de dag verkeren we in een situatie dat ons heel veel keuzes in de vorm van mogelijkheden en kansen worden geboden. Iedere keer weer worden we geconfronteerd met een ingewikkeld keuzeproces. Door de constante toestroom van informatie krijgen we een gigantisch aanbod aan kansen en opties op een presenteerblaadje aangereikt. Er is echter sprake van overdaad die voor velen leidt tot besluiteloosheid, verwarring en uiteindelijk passiviteit.

Hoe ermee om te gaan?

• Definieer duidelijke en specifiek geformuleerde doelen. Keuzes kun je namelijk daar tegen afzetten. Je vergemakkelijkt daarmee het keuzeproces.

• Maak gebruik van het informatiedieet. Verreweg de meeste informatie die tot ons komt leidt niet tot een verbetering van ons bestaan. Waarom zou je het überhaupt tot je nemen?

Je hoeft niet eerst een beer te schieten om een huid te verkopen #zelfvertrouwen #ondernemerschapClick To Tweet

Dé smoes: men vindt dat men nog niet klaar is voor een keuze

De waarheid is dat mensen zich er nooit 100% klaar voor voelen om te kiezen. Zeker niet wanneer het een keuze met betrekking tot de eigen situatie of omstandigheden betreft. Mensen zijn bijna altijd onzeker over hun ervaring, kennis of vaardigheden. Sterker nog: vaak is daar ook reden toe! Toch zijn er mensen die zich desondanks wel besluitvaardig opstellen. Ze zijn bereid om iedere keer weer uit hun comfort zone te stappen en al doende weer een stukje te groeien. Deze mensen tonen keer op keer aan dat je niet eerst een beer hoeft te schieten om de huid te verkopen. Als zich een kans aandient die bijdraagt aan de gewenste doelen moet je die met beide handen grijpen! Voorwaarde is wel dat er een diepgeworteld besef is van de doelstellingen. Kiezen doe je immers met een doel!

Maak de juiste keuzes!

Volg een incompanytraining of open training timemanagement. Leer hoe je aan jezelf leiding geeft en de juiste prioriteiten stelt.

Bekijk cursus

Vul je gegevens in om onze opleidingsgids te downloaden

catalogus met cursus timemanagement cursus snellezen cursus mindmappen cursus online samenwerken cursus timemanagement met microsoft outlook cursus timemanagement met G Suite cursus timemanagement met IBM Notes cursus social intranet cursus social business cursus social collaboration cursus persoonlijk kennismanagement incompanycursus incompanytraining
cursus timemanagement met Microsoft Outlook time management

Met minder moeite meer bereiken?

Je e-mailadres hebben we ontvangen ;-)