085 - 002 02 02

Informatiemanagement: betekenis en uitleg

Wat is informatiemanagement?

Informatiemanagement heeft te maken met de informatievoorzieningen van een organisatie en hoe hiermee omgegaan wordt. Het gaat om de beschikbaarheid van informatievoorzieningen die nodig zijn om de gewenste resultaten en doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Definitie

Er is een vraag naar informatievoorzieningen vanuit alle processen binnen een organisatie. Informatiemanagement zet informatie en IT zodanig in dat het de doelstellingen en strategie van de organisatie ondersteund. Informatievoorzieningen zijn veelal digitaal. Zo zijn het internet, social web en intranet belangrijke bronnen van informatie.

Waarom is het managen van informatie belangrijk?

Organisaties moeten zich constant aanpassen aan (snelle) veranderingen in hun omgeving. Informatie is daarbij van essentieel belang. Door informatie goed te managen kun je effectief en efficiënt inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het is onmisbaar voor innovatie. Op individueel niveau geldt dat medewerkers over vaardigheden moeten beschikken om makkelijk en snel informatie te kunnen halen om eigen werkzaamheden uit te kunnen voeren. Op cultureel niveau is het belangrijk dat medewerkers actief informatie brengen naar het social intranet zodat collega’s hun werk makkelijker kunnen uitvoeren.

Haal het beste uit je tijd en jezelf!

Volg een incompanytraining of open training time management. Leer hoe je met minder moeite meer bereikt!

Bekijk cursus