085 - 002 02 02

Mindmap in: betekenis en uitleg

Wat is ‘mindmap in’?

Mindmap in is informatie vanuit buiten opslaan in je brein. Dit kan bijvoorbeeld stof uit een boek zijn. Door de stof uit een boek te structureren in een mindmap kun het gemakkelijker onthouden. Je krijg door een mindmap te maken een beter overzicht over de inhoud en je kunt zo de informatie effectief opslaan in je brein.

Door mindmapping krijg je beter inzicht in lesstof waardoor je informatie beter onthoudt en begrijpt.Click To Tweet

Mindmap in: mindmap maken

Een mindmap is een diagram dat begint vanuit een centraal onderwerp en zich verder ontwikkelt als een boomstructuur. Middels een mindmap breng je alle aspecten die een relatie hebben met het hoofdonderwerp van het boek in kaart. Je koppelt subonderwerpen aan het centrale onderwerp en deze subonderwerpen kun je op hun beurt ook weer onderverdelen in verschillende gerelateerde aspecten. Zo creëer je een overzicht met alle belangrijke informatie uit het boek.

Werk slimmer, ga mindmappen!

Volg een incompanytraining of open training mindmapping. Bespaar tijd en bereik meer door mindmapping in je werk toe te passen.

Bekijk cursus